digitale mediaproducties

Support webhosting en e-mailProblemen met uw website en/of e-mail? Wij helpen u graag!


Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande goed door te lezen voordat u ons belt.

U kunt geen e-mail versturen?

Kunt u geen mail versturen, dan dient u zich te wenden tot de helpdesk van uw internetprovider. De uitgaande post wordt namelijk verzorgd door uw internetprovider, dus de partij waar u een inbelabonnement heeft. U maakt immers gebruik van hun infrastructuur. Wij kunnen u daar helaas niet bij helpen.

U kunt geen e-mail ontvangen?

Vaak blijkt een probleem met uw website of e-mail samen te hangen met uw lokale netwerk- of PC-instellingen. Controleer dus allereerst uw instellingen en ga na wat de oorzaak van de veranderde situatie kan zijn. Heeft u onlangs nieuwe software geïnstalleerd? Heeft u wijzigingen aangebracht in uw netwerk of PC?

Indien u geen verbinding kunt maken met internet is dat een zaak van uw inbelprovider. De partij waarvan u uw ADSL- kabel of andere internetverbinding betrekt (bijv. Planet, XS4ALL, @Home etc). zimniak.com levert deze diensten niet en kan u op dit vlak helaas niet behulpzaam zijn.

Bij problemen met het ophalen van e-mail, gerelateerd aan uw website kunnen wij u wellicht helpen. Neem dan bij voorkeur contact met ons op via ons Support Ticket Systeem.

Het versturen van e-mail verloopt wederom via uw inbelprovider. Ook dat aspect van internet valt buiten onze macht.

Allereerst is het goed om de verschillen tussen toegang en hosting nog eens onder de aandacht te brengen. Wij wijzen u erop dat dit geen 'afschuiven van verantwoordelijkheden' is, maar een effectief handvat om snel tot de oorzaak van het probleem te komen:

Uitleg over het verschil tussen hosting- en inbelabonnement

In de praktijk blijkt er soms verwarring te ontstaan over het verschil tussen hosting- en inbelabonnement. Het verschil in deze beiden vormt namelijk de grens tussen wat u wel en juist niet van de dienstverlening van zimniak.com kunt verwachten. Datgene dat binnen onze dienstverlening en disciplines valt is voor de duidelijkheid aangegeven in groen.

Allereerst de begrippen:

A. Hosting

Het technisch en administratief "huisvesten" van een domeinnaam, met daaraan gekoppeld een bepaalde ruimte op de harddisk van een webserver. Door plaatsing van bestanden op deze server wordt uw website (al dan niet gedeeltelijk) publiekelijk toegankelijk. Hosting wordt geleverd door een hostprovider.

B. Toegang

De technische en administratieve "toegang" tot het Internet in het algemeen. Dus al datgene wat nodig is om te kunnen surfen op het web en e-mail te kunnen versturen. Veelal een dienst die u al had voordat u met ons zaken deed of gaat doen. Toegang tot internet wordt geleverd door een internetprovider.

Beide zaken staan volledig los van elkaar. Zo is het in de praktijk mogelijk dat u wel een website heeft, maar bijv. geen gebruik kunt maken van internet. Of heeft u juist wel toegang tot internet, maar (nog) geen eigen website.

Onze dienstverlening:

Onze dienstverlening beperkt zich tot A. Hosting. Wij houden ons slechts bezig met de aanwezigheid van website op het world wide web, los van het feit of u zelf toegang tot dat web heeft. Wij bieden dus geen enkele dienst aan op het gebied van toegang tot internet. Daarvoor zult u bij een z.g. access-provider moeten zijn zoals XS4ALL, Planet Internet, Tiscali, 12Move, Zon etc.

Vergelijk het met een advertentie in een "dagblad":

Wij zorgen voor de plaatsing van uw advertentie, maar hebben geen invloed op de bezorging van de krant. Ook is het bijv. niet noodzakelijk dat u zelf een abonnement heeft op de krant waarin u adverteert. U betaalt aan ons voor de advertentiekosten, maar wilt u de krant eventueel zelf ook ontvangen, dan dient u een abonnement af te sluiten bij de uitgever en aan hem te betalen.

E-mail

De zaak lijkt iets complexer te worden als we kijken naar de afhandeling van uw e-mailverkeer. Daar zijn namelijk minimaal twee partijen bij betrokken, waarvan de ene voor uitgaande- en de andere voor inkomende post verantwoordelijk is.

De uitgaande post wordt verzorgd door uw internetprovider, dus de partij waar u een inbelabonnement heeft. U maakt immers gebruik van hun infrastructuur.

De inkomende post is gerelateerd aan uw website als deze binnen hetzelfde z.g. domein valt (bijv. als u uwnaam@uwbedrijf.nl als e-mailadres heeft terwijl uw website zichtbaar is op www.uwbedrijf.nl). In dat geval verloopt het inkomende mailverkeer via uw hostprovider en valt service op dit gebied binnen uw hostingovereenkomst.

Wat te doen bij storingen?

  • U ontvangt geen e-mail (bestemd voor uwnaam@uwbedrijf.nl) Ontvangt u geen mail, maar heeft u wel een werkende internetverbinding dan kunt u contact met ons opnemen.
  • U kunt geen e-mail versturen? Kunt u geen mail versturen, dan dient u zich te wenden tot de helpdesk van uw internetprovider.
  • U kunt niet op internet? Voor al uw vragen over en problemen met de toegang tot internet (dus bijv. modems, ISDN. ADSL en PC- of netwerkinstellingen etc.) dient u zich te wenden tot de helpdesk van uw internetprovider.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Heeft u desondanks een vraag, neem dan contact met ons op.