digitale mediaproducties

Instellen e-mailaccountsInstellen van uw e-mailaccounts


In de door ons aan u verstuurde opgave van uw nieuwe of gewijzigde e-mailaccounts treft u tevens een beknopte instructie aan.

Via de volgende links vindt u een algemene instructie voor het instellen van uw e-mailaccounts in uw e-mailprogramma: 

Via webmail kunt u tevens via uw browser toegang tot uw POP-mailboxen krijgen. Dit kan handig zijn als u in voorkomende gevallen niet via uw e-mailprogramma bij uw mail kunt (bijv. verblijf in het buitenland, andere werkplek, storing etc.). Voor de webmail-toegang voor uw specifieke domein(en) verwijzen wij u naar de ons verstrekte accountinformatie.

Heeft u verder nog vragen of ondervindt u problemen bij het instellen van uw e-mailaccount(s), bel dan gerust met ons!