digitale mediaproducties

ColofonDeze website is ontwikkeld door zimniak.com | digitale mediaproducties en maakt voor de inhoud gebruik van CMS X2 Content Management Systeem.

Het merendeel van de foto's, afbeeldingen en close-ups op deze website werden gemaakt door Hans Zimniak. Voor de overige foto's geldt het copyright van de betreffende fotografen.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel zimniak.com tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt zimniak.com expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer zimniak.com hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat zimniak.com de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. zimniak.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door zimniak.com niet geverifieerd.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij zimniak.com | digitale mediaproducties. Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Voorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen door te voeren in de op deze website vermelde specificaties. Wij zijn niet gebonden aan enige aanbieding of prijsstelling voortvloeiende uit publicatie op deze website.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met zimniak.com | digitale mediaproducties.