digitale mediaproducties

Drones & regelgevingComplexe regelgeving of juist een heldere conclusie?


Tot de dag van vandaag is de regelgeving omtrent de inzet van drones redelijk complex. Er zijn verschillen in particulier/recreatief en bedrijfsmatig gebruik. En het gewicht van de drone speelt een rol. Naast opleidingen, licenties, bekwaamheidseisen, verklaringen en verzekeringsaspecten hebben we in Nederland bovendien te maken met no-fly zones. Daarmee vallen hele gebieden in Nederland buiten het werkgebied van drones.

Tot slot geldt voor alle drones (dus zowel particulier als zakelijk gebruik, ongeacht verguningen, licenties en ontheffingen) een:

  • verbod om boven groepen mensen (>12 personen) te vliegen
  • verbod om boven aaneengesloten bebouwing en objecten te vliegen
  • verbod om boven vaar- en voertuigen en spoorwegen te vliegen
  • verbod om boven Natura2000-gebieden te vliegen (specifieke vergunning nodig)


Dus wat blijft er reëel beschouwd dan eigenlijk nog over voor de inzet van een drone???
Films gaan wat ons betreft juist over mensen, woon- en werkomgeving. Maar feitelijk blijven voornamelijk open natuurgebieden zonder bomen en buitengebied zonder bebouwing over als mogelijke filmlocatie. Dat is voor ons onvoldoende.

"Maar ik ken iemand die met een drone vliegt en filmt en die heeft volgens eigen zeggen een opleiding gevolgd en heeft een vergunning en mag overal vliegen"

Laat u niets wijs maken! Overweegt u de inzet van een drone voor uw filmproductie, weet dan dat het in de meeste gevallen in uw situatie simpelweg niet mag. U kunt dat overigens zelf verifiëren via de officiële websites en publicatie van de overheid en de betrokken instanties (zie hieronder).

Niets houdt een hele groep "aanbieders" echter tegen om de regels en wetgeving aan hun laars te lappen. Of u op het verkeerde been te zetten met foutieve informatie. Vliegen en filmen met een drone klinkt en oogt namelijk aantrekkelijk en biedt de aanbieders ervan een extra verdienmodel en extra omzet. Maar het laat u als opdrachtgever het risico lopen op bekeuring, hoge boetes en schadeclaims*.  Wij spelen liever open kaart en kiezen voor een andere werkwijze.

*) Als u een ongeluk veroorzaakt met uw drone of drone die in opdracht van u vliegt, kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade en/of verwondingen. Als het risico van het gebruik van een drone niet specifiek is verzekerd, bent u niet gedekt voor eventuele gevolgen. Drones zijn geavanceerde vliegsystemen en beschikken normaliter over diverse beschermingsmechanismen, maar kunnn net als andere electronische apparaten onderhevig zijn aan storingen. Die leiden bij een drone vrijwel altijd tot het onbestuurbaar raken en ongecontroleerd neerstorten. Met alle gevolgen van dien.


Drones... prachtig, toch! Of toch niet?


Al sinds de introductie van drones voor luchtfotografie en -film heeft die tak van sport onze bijzondere aandacht. Toen in 2013 de wetgeving en restricties volledig werden opgeheven hebben wij ons direct gestort op deze bezigheid en hebben wij diverse drones in bezit gehad, aangepast voor onze filmtoepassing, de kneepjes van het vliegvak geleerd en ons de skills aangeleerd om fraaie opnames vanuit deze nieuwe dimensie te maken.

Maar na amper een paar maanden werd de regelgeving heringevoerd en ditmaal strenger dan ooit. Feitelijk was het vanaf dat moment niet meer mogelijk om op een redelijke manier bedrijfsmatig te kunnen (mogen) vliegen met drones. Na diverse overwegingen hebben wij toen besloten niet langer te investeren in deze richting. In hoogtemast-inzet vonden we een bruikbaar alternatief


Informatie (officiŽle bronnen)


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone

https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones

 


Drone No-fly zones Nederland


Actueel overzicht op: https://map.godrone.nl/

Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave