digitale mediaproducties

Een frisse kijk op webbased toepassingenEen frisse kijk op webbased toepassingen


Passend maatwerk
Wij streven bij onze applicatieontwikkeling naar een overzichtelijke en werkbare toepassing. Daarbij kiezen we in overleg met de klant vaak voor een modulaire en gefaseerde opzet. Veel aanbieders zoeken automatiseringsoplossingen in te complexe, te uitgebreide en weinig gebruikersvriendelijke applicaties. Onze toepassingen zijn helder en doeltreffend. Zonder de noodzaak voor intensieve training of instructie. De kracht schuilt vaak in eenvoud.

Open source
De door ons vervaardigde applicaties zijn gebaseerd op de krachtige combinatie van de open source standaarden PHP/MySQL. Daarmee bent en blijft u onafhankelijk van uw softwareleverancier. In overleg kan de broncode aan u beschikbaar worden gesteld of via een escrow-regeling worden ondergebracht bij een Trusted Third Party. Daarmee is de continuïteit van uw toepassing gewaarborgd. Bovendien bent u volledig onafhankelijk van hardware- en platform. Een geschikte browser en internettoegang volstaan.

Gebruikersinterface
Het succes van een applicatie valt of staat met de acceptatie ervan. Wij hebben jarenlange, ruime ervaring met het ontwikkelen van gebruikersinterfaces en klantvriendelijke, geautomatiseerde processen, waarbij steeds de gebruiker centraal staat. In onze optiek dient een applicatie zichzelf te wijzen en mag de bediening ervan geen enkele hindernis vormen. Wij leggen de nadruk op de gebruiksvriendelijkheid van de interface die gehanteerd wordt bij het benaderen van de data. Daarbij zijn wij van mening dat elke applicatie en bepaalde mate van `intelligentie` moet bevatten die er ervoor zorgdraagt dat mutaties in de database of vooraf gedefinieerde afwijkingen volautomatisch aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt.

Real time
Alle door de gebruiker ingevoerde data is direct beschikbaar. Daarmee behoudt u op ieder gewenst moment controle en overzicht. Door gebruik te maken van doordachte dashboard-functies wordt u direct op eventuele afwijkingen geattendeerd. Naast schermsignalisatie bestaat er ook een mogelijkheid om u direct per e-mail te informeren als bepaalde drempelwaarden worden overschreden.

Online beheer
Onze applicaties zijn volledig webbased. Er is geen enkele installatie op gebruikersniveau vereist. Eventuele updates, bug fixes, upgrades en uitbreidingen worden op afstand door ons geïmplementeerd, zonder dat de applicatie onderbroken hoeft te worden. Deze opzet maakt volledig remote management mogelijk. Daarmee bespaart u op de kosten voor installatie en configuratie.


Meervoudige zekerheid

Elke online applicatie wordt gehuisvest op een eigen (internet)domein en is daar vanaf elke willekeurige werkplek met browser en internettoegang beschikbaar. Tevens draait een kopie van de applicatie op een separate applicatieserver, zodat u bij calamiteiten of storingen kunt terugvallen op een reservetoegang. De dagelijkse back-ups worden niet alleen opgeslagen op de webserver, maar worden in kopie tevens automatisch verstuurd naar remote locaties. Er bestaan op ieder moment dus drie versies van de database (originele database binnen applicatie, back-upbestand en back-upbestand op een externe server). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gegevens uit uw database in MS Excel of MySQL-formaat lokaal op uw netwerk of PC op te slaan.

Veiligheid
Door gebruik te maken van gecontroleerde toegang via gebruikersaccounts met gecodeerde MD5-encryptie is de beveiliging van online opgeslagen gegevens gewaarborgd. De krachtige combinatie van PHP en MySQL staat garant voor een bedrijfszeker en betrouwbaar platform.

Modulair
Elke applicatie wordt modulair opgezet en kan daardoor op elk gewenst moment worden voorzien van nieuwe functies en toepassingen, zonder daarbij de continuïteit van eerder gerealiseerde functionaliteit in gevaar te brengen.

Integratie in bestaande websites
Onze toepassingen laten zich naar wens naadloos integreren in bestaande websites. Hierdoor kan een efficiënte koppeling met uw bestaande communicatiekanalen worden gerealiseerd.

Toepassingen
Onze applicaties worden gebruikt door o.a. serviceorganisaties, certificeringsbedrijven, reparatiebedrijven, opleidings-instituten, webwinkels, handelsondernemingen, internetbedrijven etc.

Efficiency
Wij zijn ervan overtuigd dat onze oplossingen bijdragen aan het efficiënter samenwerken binnen een organisatie en met name tussen een organisatie en haar klanten. Strategische doelen van de klant kunnen hierdoor worden gerealiseerd.

Uw situatie
Voor ons is iedere situatie en iedere automatiseringswens uniek. Hoewel wij gebruik maken van enkele standaard modules en functiescripts creëren wij op basis van individuele wensen passend maatwerk. Daarbij staat de klant en haar werkwijze steeds centraal. Elk ontwikkeltraject wordt dan ook voorafgegaan door een grondige inventarisatie van de workflow binnen uw onderneming. Onze applicaties passen zich aan uw situatie aan en niet andersom.

“Learning by using”
De praktijk wijst vaak het beste uit op welke manier een applicatie nog verder kan worden verbeterd om tot optimale integratie met de bestaande bedrijfsprocessen te komen. Door de webapplicatie op basis van een onderhoudsysteem tegen een vast maandbedrag te laten onderhouden, worden de kosten inzichtelijker en optimaal gespreid. Daarbovenop profiteert u van een aanzienlijke besparing op het geldende uurtarief en kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een beroep doen op onze onze ondersteuning.


zimniak.com als partner

Wij zijn van mening zijn dat zimniak.com een prima partner op het gebied van webbased applicatieontwikkeling is, o.a. omdat:

  • wij (aantoonbaar) succesvol applicaties hebben ontwikkeld voor onze klanten op basis van de bij ons aanwezige combinatie van vakkennis, ervaring en inlevingsvermogen;
  • wij niet alleen kijken naar techniek, maar voortdurend oog hebben voor functionaliteit waarbij uw doelstellingen steeds centraal staan;
  • wij in de loop der jaren tools en modules hebben ontwikkeld die het beheer van uw gegevens overzichtelijk, effectief en efficiënt maken;
  • wij van mening zijn dat u als klant het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, maar moet kunnen profiteren van onze expertise;
  • wij streven naar volledige transparantie in onze dienstverlening. Loyaliteit, integriteit en betrouwbaarheid zijn voor ons kernwaarden.

Meer informatie
Voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van de diverse door ons gerealiseerde toepassingen kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Wilt u onze brochure per post ontvangen? Gebruik dan het informatieaanvraagformulier.